CHÍNH SÁCH BÁN HÀNG CỦA HÀ TRÂM

CHÍNH SÁCH BÁN HÀNG ONLINE VÀ PHƯƠNG THỨC ĐẶT HÀNG

Chính sách bàn hàng COD và phương thức, hướng dẫn đặt hàng.

HƯỚNG DẪN THANH TOÁN

Hướng dẫn thanh toán online, thanh toán tại nhà, thanh toán tại cửa hàng…

CHÍNH SÁCH GIAO HÀNG

Quy định cụ thể về vận chuyển, lắp đặt sản phẩm ở các vùng miền cụ thể trên toàn quốc khi mua hàng tại Bàn Ghế Hà Trâm

CHÍNH SÁCH BẢO HÀNH

Quy định về bảo hành, đổi mới, thay thế, sữa chữa trong thời gian bảo hành và hỗ trợ sau khi hết thời gian bảo hành