CHÍNH SÁCH KHÁCH HÀNG

CHÍNH SÁCH BÁN HÀNG ONLINE VÀ PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN

Chính sách bàn hàng COD và phương thức thanh toán trên toàn quốc.

CHÍNH SÁCH GIAO HÀNG

Quy định cụ thể về vận chuyển, lắp đặt sản phẩm ở các vùng miền cụ thể trên toàn quốc khi mua hàng tại Bàn Ghế Hà Trâm

CHÍNH SÁCH BẢO HÀNH

Quy định về bảo hành, đổi mới, thay thế, sữa chữa trong thời gian bảo hành và hỗ trợ sau khi hết thời gian bảo hành