Phương thức thanh toán:

  • Đối với khách hàng tại Hà Nội.
    • Khách hàng sẽ thanh toán trực tiếp khi nhận hàng.
  • Đối với khách hàng ở ngoại thành hoặc các tỉnh thành phố khác (không vận chuyển trực tiếp được)
    • Các đơn hàng có giá trị trên 5 triệu sẽ phải đặt cọc ít nhất 10% và thanh toán số tiền còn lại khi nhận hàng
    • Các đơn hàng giá trị dưới 5 triệu, khách hàng sẽ thanh toán khi nhận hàng.
  • Đối với các đơn hàng ngoại thành HN, hoặc các tỉnh lân cận khách hàng muốn vận chuyển bằng xe khách, khách hàng cần chuyển khoản trước.

Lưu ý: Liên hệ trước khi chuyển khoản

Tài khoản ngân hàng Seabank
Chủ tài khoản: Công ty cp thương mại nội thất Thiên Minh
Số tài khoản: 04500014347485
Ngân hàng Seabank, chi nhánh Đống Đa.